10 000 zł dofinansowania w 2017 roku z programu „Klub”

W czerwcu 2017 roku nasz klub otrzymał wsparcie rządowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Klub”. MSiT przekazało naszemu klubowi kwotę w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych).

Jak czytamy na stronei MSiT:

2030 małych i średnich klubów sportowych otrzyma dofinansowanie w ramach Programu ?KLUB?! Zainteresowanie było ogromne!

W ramach Rządowego Programu ?KLUB? 1571 klubów jednosekcyjnych otrzyma jednorazową dotację w wysokości 10 000 zł, natomiast dotację w wysokości 15 000 tys zł otrzyma 459 klubów wielosekcyjnych.

Wyniki naboru można sprawdzić w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2034,Informacja-o-wynikach-naboru-wnioskow-na-realizacje-zadan-w-ramach-Programu-Klub.html

(źródło: https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7345,Znamy-wyniki-naboru-w-ramach-Rzadowego-Programu-KLUB.html )

 

Z tej okazji bardzo chcielibyśmy podziękować wszystkim tym osobom z Ministerstwa Sportu i Turystyki, szczególnie Panu Witoldowi Bańce – Ministrowi Sportu i Turystyki, którzy przysłużyli się do tego aby nasz klub otrzymał pierwsze (historyczne) rządowe wsparcie.

! DZIĘKUJEMY !