23 600 zł w pierwszym półroczu 2020 roku – Zmiany kwot dotacji w konkursie piłkarskim

Kluby piłkarskie ze Szczecina na wiosnę 2020 roku otrzymały wiadomość, że otrzymają kwoty dofinansowania na poziomie 80% od zakładanych. Wstępnie nasz klub miał otrzymać dofinansowanie w wysokości 29 500 zł, jednakże zostało ono obniżone do kwoty 23 600 zł. Zdjęcie poniżej z kwotami, jakie miały otrzymać kluby sportowe ze Szczecina, przed obniżką środków.

Nr konkursu: BDO/IK/2020/050

Nazwa zadania: ?Program Wsparcia Sportu Profesjonalnego ? Wspieranie Piłki Nożnej Wiosna 2020?.

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Termin składania: 2020/02/14

Data decyzji: 2020/03/16

Link do strony UM: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11259.asp?soid=81D3D29A6CD94A6B871D2D422545F10D

Oferta

nr

Nazwa Organizacji Przyznana kwota dotacji (zł)
1. Pogoń Szczecin S.A 1 000 000
2.
Miejski Klub Sportowy ?Olimpia? Szczecin
168 000
3. Klub Sportowy ?Świt? Szczecin 148 000
4.
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej ?SL SALOS? Szczecin
66 000
5. Stowarzyszenie Klub Sportowy ?Stal? 54 000
6.
Osiedlowy Klub Sportowy ?Iskierka? Szczecin
52 000
7. Klub Sportowy Arkonia Szczecin 51 200
8. Stowarzyszenie Sportowy Klub Centrum 44 Szczecin 8 250
9.
Stowarzyszenie Sportowy Osiedlowy Klub Sportowy ?Prawobrzeże? Szczecin
42 000
10. Osiedlowy Klub Sportowy ?Jeziorak? Szczecin 40 000
11.
Osiedlowy Klub Sportowy Kasta Szczecin – Majowe
28 000
12. Klub Sportowy ?FC Aquila? Szczecin 23 600
13. Klub Sportowy ?Akademia Piłkarska Hutnik? Szczecin 20 800
14.
Stowarzyszenie Klub Sportowy ?FASE?
18 400
15. Osiedlowy Klubem Sportowym ?Vielgovia – Szczecin? 17 200
16. Stowarzyszenie Sportowy Klub Centrum 44 Szczecin 6 600