Instrukcja – Organizacja spotkań piłkarskich

Kilka dni temu Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej opublikował instrukcje w zakresie organizacji spotkań piłkarskich w ramach rozgrywek mistrzowskich oraz pucharowych ZZPN.
Wytyczne zostały opracowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego tj. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku oraz dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020 r poz. 964 oraz poz. 1031):

 • Ogólna ilość uczestników do 150 osób,
 • Brak możliwości udziału kibiców gości,
 • 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności na danym obiekcie,
 • Możliwość zajęcia jedynie co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie,
 • W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 2 m,
 • Obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia wyznaczonego miejsca,
 • Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy również zawodników rezerwowych oraz innych osób przebywające w strefie technicznej,
 • Sprzedaż biletów dla publiczności możliwa wyłącznie drogą elektroniczną,
 • Obowiązek dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
 • Obowiązek zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
 • 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami (dotyczy przypadków rozgrywania kolejnych zawodów na tym samym obiekcie)
 • Obowiązek dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

W przypadku braku możliwości spełnienia wyżej wymienionych wymogów gospodarz zawodów może podjąć decyzję o rozgrywaniu spotkania bez obecności kibiców.

źródło: http://zzpn.pl/aktualnosci-zzpn/827-instrukcja-organizacja-spotka%C5%84-pi%C5%82karskich