Jest odpowiedź z UM w sprawie piłkochwytów !

W dniu 12 marca 2019 roku, zostało wysłane pismo do siedziby naszego klubu w związku z naszą informacją odnośnie uszkodzonych piłkochwytów. W piśmie czytamy:

„W związku z przeprowadzoną w dniu dzisiejszym th. 12.03.2019r. wizją lokalną zgodnie z Protokołem (załącznik nr 1) stwierdzono podczas wizji uszkodzenie słupów piłkochytów w ilości 5 szt. od strony północnej boiska. W związku z powyższym do momentu usunięcia uszkodzenia zaleca się ogrodzenie terenu i wydzielenie strefy bezpiecznej”

? Jak na razie nie wiadomo jak długo potrwają naprawy związane z uszkodzeniem boiska. Zarząd klubu z niecierpliwością czeka na jak najszybsze wykonanie napraw, bowiem w obecnym stanie obiekt przy ul. Orlej nie nadaje się ani do treningów ani do rozgrywania meczy ani do rekreacyjnego kopania piłki. ?