Niewłaściwa kontrola w Urzędzie Miasta ?

???Po naszej skardze ws. niewłaściwego zarządzania obiektem przy Orlej, zarząd klubu AQUILA stawił się dzisiaj w Urzędzie Miasta na kontroli z otrzymanych dotacji od 2015 do 2018 roku. Urzędnicy z pokoju 383 otrzymali wszystkie wnioskowane dokumenty, do wglądu jak sobie zażyczyli.???

???Pan Zdzisław Szwarczewski stwierdził że nie da rady obejrzeć wszystkich dokumentów i chciał żeby członkowie klubu wszystkie oryginały: faktur, rachunków, dowodów wpłaty, planów treningowych, rejestru zawodników (gdzie są przecież na to przepisy RODO), plany organizacyjne itd. zostawili u niego. Pan Szwarczewski nie jest notariuszem i takich ważnych dokumentów nikt odpowiedzialny nie zostawi w rękach pracownika urzędu miejskiego. ?


???Za chwilę, na zawołanie Pana Zdzisława, do pokoju przyszła Pani Monika, która stwierdziła że to jest procedura urzędnicza i że nawet policja tak zostawia dokumenty, a oni piszą poświadczenie. Gdy poprosiliśmy o numer ustawy i uchwały, która to stwierdza nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Pan Zdzisław i Pani Monika stwierdzili że będą nas wołać wybiórczo na kontrolę przez kilka dni i będą sobie sprawdzać dokumenty w urzędzie. Jutro będzie wysłana kolejna skarga na niezgodną z prawem działalność w.w urzędników ??