Świtatła na Orlej ? Kolejna interpelacja…

28 października, radny Urzędu Miasta Szczecin – Marcin Biskupski – wystosował interpelację w sprawie montażu świateł na Orlej. Chcemy zaznaczyć, że z naszym klubem nikt nie prowadził rozmów w tej sprawie ani ze strony radnych miejskich, ani radnych osiedlowych ani tym bardziej przedstawicieli Urzędu Miasta. Treść interpelacji poniżej.

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie § 53 Regulaminu Rady Miasta oraz na podstawie rozmów przeprowadzonych z amatorskimi klubami piłkarskimi z Prawobrzeża zwracam się z zapytaniem dotyczącym planów inwestycyjnych montażu oświetlenia boiska przy ul. Orlej w Kijewie.

Od dawna boisko to wywołuje ogromne emocje zarówno wśród mieszkańców osiedl, jak i wielu osiedlowych klubów sportowych zrzeszających dzieci i młodzież. Dla każdej grupy czas, jaki można wykorzystać boisko jest zbyt krótki, dlatego dobrym rozwiązaniem byłoby zamontowanie sztucznego oświetlenia, które znacznie wydłuży czas, jaki boisko będzie mogło służyć.

Czy była dotychczas rozważana kwestia inwestycji w oświetlenie na wspomnianym obiekcie? 

Źródło: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11201.asp?soid=72A9955476584DE6815359B136F226B3

W dniu 09 listopada zastępca Prezydenta Szczecina – Krzysztof Soska – udzielił odpowiedzi na powyższą interpelację. Treść prezentujemy poniżej.

W odpowiedzi na interpelację Radnego Marcina Biskupskiego informuję:

Kwestia wykonania oświetlenia na boisku przy ul. Orlej do tej pory nie była rozważana. Z uwagi na ogromne emocje jakie towarzyszą użytkowaniu tego obiektu między klubami sportowymi a mieszkańcami osiedla Kijewo na ten moment najważniejszą sprawą przed uruchomieniem kolejnych inwestycji na tym obiekcie jest doprowadzenie do zadowalającego obie strony sposobu i zasad użytkowania obiektu.

Z uwagi na źródło finansowania tej inwestycji jakim jest Szczeciński Budżet Obywatelski przed podjęciem decyzji o ewentualnym wybudowaniu oświetlenia najpierw zostaną przeprowadzone dodatkowe analizy i konsultacje.

Grafika pochodzi z kanału YT: https://www.youtube.com/watch?v=gStPIAGoAtE&t=490s