Trenerzy AQUILI na Jasnej Górze

??? 19 lipca 2018 roku, trenerzy AQUILI odwiedzili sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze oraz klasztor OO. Paulinów. Do tego przepięknego miejsca przychodzą oraz przyjeżdżają pielgrzymi i turyści nie tylko z Polski ale również z całego świata. Warto tu być i poczuć magię tego świętego miejsca, które na przestrzeni wieków przetrwało wiele wojen i zagrożeń nie tylko ze strony zagranicznych wrogów ale również rodzimych zdrajców. ???

? W tym miejscu warto przywołać słowa Św. Jana Pawła II:?

” Pragne przywolac wszystkich, którzy nie ulękli się niebezpieczeństw i trudności, nie zatracili wiary w ideały i prawdziwe wartości, nie zagubili sensu życia i pracy, nie ulegli słabościom, lecz w poczuciu solidarnej odpowiedzialności i troski umacniają swoich braci w wierze i w przekonaniu, że dla chrześcijanina nie ma sytuacji bez wyjścia, że warto żyć w swoim kraju i podejmować twórcze inicjatywy, budować wspólnotę ludzkich serc i umysłów.

Człowiek na tej polskiej ziemi tak bardzo potrzebuje nadziei.

Co to jest nadzieja? Co ona znaczy? Znaczy: ?Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!? (Rz 12, 21). Zło można zwyciężać. To jest właśnie siła nadziei.

Może w tej chwili, w tym dziejowym momencie, nadzieja jest najbardziej zagrożona. A równocześnie najbardziej nieodzowna. Nadzieja, która jest mocą człowieka, która go czyni mocnym również wśród cierpień i doświadczeń. Wśród przeciwieństw.

Pani Jasnogórska, spraw, aby człowiek na polskiej ziemi zwyciężał mocą tej nadziei, która rodzi się z Chrystusa, z Eucharystii. Przecież On ?do końca nas umiłował. ”

Bóg zaplać
(JP II, trzecia pielgrzymka do Polski, 8-14 czerwca 1987)