Najnowsze Newsy

26500 zł w drugim półroczu 2018 roku

W drugiej połowie 2018 roku do ligi zostali zgłoszeni juniorzy AQUILI 14 czerwca 2018 roku nasz klub otrzymał dziesiąte w historii dofinansowanie z Urzędu Miasta, a dokładniej z Wydziału Sportu – wynoszące 26 500 zł (słownie: dwadzieścia sze

Galeria Zdjec

Pierwszy Zespół