Cześć i Chwała Bohaterom – Uczcij Powstanie Warszawskie – 01.08.2018

Powstanie Warszawskie to największy zryw militarny w okupowanej przez Niemców Europie. Nierówna walka trwała 63 dni. 1 sierpnia 1944 r. – po latach nieludzkiej i zbrodniczej okupacji niemieckiej, która każdego dnia przynosiła nowe zbrodnie – warszawiacy chwycili za broń. Bitwa o Warszawę przyniosła zagładę miasta, śmierć około 150 tys. osób i wypędzenie reszty mieszkańców stolicy.
W dniu wybuchu Powstania w lewobrzeżnej Warszawie mieszkało 720 tys. osób, a blisko 200 tys. w jej prawobrzeżnej części (wobec ponad 1,3 mln przed wrześniem 1939 r.). Jerzy Kirchmayer w książce ?Powstanie Warszawskie? wylicza, że 1 sierpnia 1944 r. Armia Krajowa miała w mieście zaprzysiężonych ok. 50 tys. osób.
W ogromnym stopniu byli to ludzie młodzi lub bardzo młodzi. Głównie inteligenci, absolwenci podziemnych gimnazjów i liceów warszawskich, studenci, związani w czasie okupacji z akowskim podziemiem, bardzo często członkowie konspiracyjnego harcerstwa. (źródło: https://gazetastoleczna.atavist.com )

Powstanie Warszawskie rozpoczęło się o godzinie 17:00 (tzw. Godzina „W”), dlatego o tej porze w całej Polsce wyją syreny alarmowe.

Pamięć o bohaterach oddających życie w imię Ojczyzny jest elementem naszej tożsamości. Na stałe w obchody Powstania Warszawskiego wpisał się obraz mieszkańców zatrzymujących się na dźwięk syren uruchamianych w rocznicę godziny ?W?. 1 sierpnia oddajmy hołd poległym i zamordowanym, bo pamięć o nich to nasz wspólny obowiązek (źródło: http://niezalezna.pl/102891-1-sierpnia-o-1700-zawyja-syreny-na-mazowszu)