Interpelacja radnego rady miasta Szczecin – Dariusza Mateckiego w sprawie piłkochwytów na Orlej

Dzisiejszego dnia interpelację w sprawie popsutych piłkochwytów złożył radny z ramienia Prawa i Sprawiedliwości – pan Dariusz Matecki. Poniżej prezentujemy treść interpelacji:

Dot. uszkodzonych piłkochwytów na boisku przy ul. Orlej

Szanowny Panie Prezydencie, 4 czerwca minęły trzy miesiące od uszkodzenia piłkochwytów na boisku przy ul. Orlej, piłkochwyty nadal nie są naprawione, a murawa jest zaniedbana i rosną na niej grzyby, przy wjeździe na obiekt leży gruz, boiskiem zarządza Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, który jest jednostką budżetową podlegającą Prezydentowi Miasta Szczecin. Proszę o informacje kiedy te uchybienia zostaną naprawione?

Numer: 682
Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2019/06/06 12:00:00
Źródło: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11201.asp?soid=4CEBE4C6C3D44EE39F5F6CA8F7167739