Jak wyglądało koszenie trawy na Orlej ? Prezes ząda wyjaśnień kolejnej kontrowersji !

Szanowny Panie Wiceprezydencie, z zaciekawieniem czytałem Pana odpowiedź na interpelację Pana radnego Dariusza Mateckiego w sprawie boiska przy ul. Orlej (numer: 598, Data wpływu: 2019/04/16).

Niestety Pana odpowiedź budzi moje wątpliwości, czy aby na pewno uzyskał Pan prawidłowe informacje od Pana Dyrektora MOSRiRu na ten temat. W swej odpowiedzi pisze Pan, że obiekt sportowy, taki jak ten przy ul. Orlej kosi się minimum 3 razy w tygodniu.


Jak Pan zapewne wie, w związku z rozpowszechnianymi kłamstwami radnych obecnej kadencji Urzędu Miasta Szczecin m.in.: Przemysława Słowika oraz Edytę Wijas dotyczącymi obiektu przy ul. Orlej, złożyłem w Urzędzie Miasta prośbę o udostępnienie wszystkich faktur i rozliczeń MOSRIRU (właściwego zarządcy obiektu) z kwoty ponad 300 tys. złotych, które Urząd Miasta Szczecin zapewnił MOSRIROWI na „eksploatację i doposażenie obiektu przy ul. Orlej” w roku 2018.

W dniu 06 maja br. otrzymałem szczegółową odpowiedź z Urzędu Miasta wraz z zestawieniem wydatków na administrację i esploatację obiektu przy ul. Orlej. Punkt 9 w poniższej tabeli jest następujący: „Zakup materiałów i wyposażenia – paliwa, smary, oleje” – plan na 2018 rok, to kwota 2000 zł, jednakże wykonanie w 2018 roku to aż 0 zł.

Proszę o informację w jaki sposób można kosić trawę kosiarką spalinową (zakupioną za ponad 20 tys. złotych) trzy razy w tygodniu od maja do listopada, bez zakupu do niej paliwa ?

Proszę o informację czy na obiekcie przy ul. Orlej, Gmina Miasto Szczecin dokonała odwiertów, z których pompowana jest darmowa ropa dla kosiarki MOSRIR ?

Proszę o informację czy zakupiona kosiarka nie jest przypadkiem kosiarką elektryczną ? A może jest to kosiarka o napędzie hybrydowym albo co lepsze kosiarką napędzaną energią słoneczną ? A może to kosiarka napędzana siłą mięśni ?

Wydaje mi się, że takich kosiarek MOSRIR na stanie nie ma i jeszcze przez długi czas mieć nie będzie, a Pan jako osoba inteligentna zapewne wie, że do napędzenia kosiarki spalinowej potrzebne jest paliwo.

Wobec powyższego zastanawiam się czy w sposób celowy wprowadził Pan w błąd Pana Dariusza Mateckiego, czy został źle poinformowany przez pracowników MOSRiRu.

Proszę o wyjaśnienie tej sprawy i podanie prawdziwych informacji: kto musiał poświęcać swój własny, prywatny czas do dbania o ten obiekt w 2018 roku i dlaczego nie był to MOSRIR.

Przy okazji, uprzejmie prosze o wyjaśnienie, dlaczego w 2019 roku murawa boiska przy ul. Orlej z trawą z rolki, wymagającą koszenia w okresie wegetacji, jak słusznie Pan Prezydent zauwaył, około 3 razy w tygodniu, była skoszona tylko raz. W tym tygodniu odbywa się dopiero jej drugie koszenie, nota bene starą kosiarką, która zupełnie nie przypomina tej zakupionej przez MOSRiR za ponad 20 tysięcy złotych, a stan murawy, która przed rokiem była najpięknieszą murawą w mieście, porównywalną z tą na stadionie Pogoni, jest dramatyczny.

Z wyrazami szacunku
Prezes FC AQUILA SZCZECIN
Jan Tomczyk

 

Materiały Źródłowe:
1. Odpowiedź vce. Prezydenta Michała Przepiery na interpelację Pana Dariusza Mateckiego ( http://bip.um.szczecin.pl/files/DBBA9D9327BB4BEB968018BAA99DECE0/598-skan%20odpowiedzi.pdf )
2. Interpelacja Pana Dariusza Mateckiego ( http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11201.asp?soid=32A37314F9B84C86A4D729AC40496485 )