Oczekujemy wyjaśnień od Prezydenta Krzystka !

W dniu 14 czerwca 2019 roku w biurze podawczym Urzędu Miasta Szczecin zostało złożone pismo do Prezydenta Piotra Krzystka w sprawie wyjaśnień wielu nieprawidłowości. Czekamy na wyjaśnienia ! Treść pisma prezentujemy poniżej.

Grafika pochodzi z serwisu www.szczecin.pl (Źródło: http://www.szczecin.pl/chapter_59021.asp )

Szanowny Panie Prezydencie,

W dniu 29.05.2019r. otrzymaliśmy pismo z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, w którym to piśmie zostaliśmy poinformowany, że na obiekcie przy ul. Orlej nie trenują ŻADNE kluby sportowe ! Taką informację przedstawiciele PPIS otrzymali od pracowników MOSRiR, co jest absolutną fikcją i kłamstwem, bowiem już 3 tydzień na obiekcie swoje treningi organizuje klub: MUKS ŻAKI SZCZECIN DĄBIE. Można to zobaczyć przeglądając umowy najmu boiska zawarte przez MOSRiR oraz klubem MUKS Żaki, sprawdzić na monitoringu, który jest zamontowany na obiekcie – o ile ten monitoring jest w ogóle włączony (przypominam, że monitoring klub klub AQUILA zakupił z własnych, prywatnych środków pieniężnych, bowiem dyrektor MOSRiR nie kupił sprzętu, mimo że od miasta otrzymał stosowne fundusze na ?doposażenie obiektu przy ul. Orlej”, co więcej zamiast nowych ławek rezerwowych zamontowane zostały stare, zardzewiałe ławki z Twardowskiego, których odcięte podstawy O ZGROZO ! były jeszcze dodatkowo spawane przez pracownika MOSRiR, co jest absolutnym SKANDALEM i wielką PROWIZORKĄ o czym już niejednokrotnie informowaliśmy Urząd Miasta !), albo sprawdzić na stronie internetowej Żaków, gdzie pisze wyraźnie:

Co więcej pracownicy Urzędu Miasta (wśród nich: Pan Prezydent Piotr Krzystek, Pan Wiceprezydent Michał Przepiera, Pan Dyrektor Marcin Balbuza i wielu innych łącznie z pracownikami MOSRiR) wielokrotnie twierdzili, że z boiska będzie korzystał w pierwszym rzędzie klub AQUILA (gdzie ponad 150 zawodników w grupach rozgrywkowych seniorów, juniorów, młodzików, orlików, żaków i skrzatów od alt nie ma możliwości regularnych treningów i rozgrywania meczów na miejskich obiektach sportowych zgodnie z zapotrzebowaniem) oraz mieszkańcy Szczecina. Jak się okazuje członkowie naszego klubu oraz mieszkańcy Kijewa zostali OSZUKANI, bowiem na obiekcie sportowym nie może trenować i rozgrywać meczów licząca ponad 150 zawodników głównie z Kijewa – AQUILA (MOSRiR zaproponował klubowi Aquila Szczecin wyłącznie treningi ogólnorozwojowe, a nie treningi piłkarskie), za to pomimo uszkodzonych piłkochwytów, na treningi piłkarskie został wpuszczony klub Żaki Dąbie, który ogranicza godziny korzystania z boiska mieszkańcom. Czy jest to złośliwe działanie przedstawicieli Urzędu Miasta a może tylko przedstawicieli MOSRiR ? Oczekujemy, że ta kwestia szybko się wyjaśni.


Na koniec chcemy poinformować Pana Prezydenta, że od kilku tygodni otrzymujemy informacje od pracowników MOSRiR, iż Urząd Miasta planuje zmniejszyć dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla stowarzyszenia FC AQUILA SZCZECIN, ponieważ sprzeciwiamy się zaniedbaniom i nieprawidłowościom na obiekcie sportowym przy ul. Orlej. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od pracowników MOSRiR, przekaz na zmniejszenie dotacji dla klubu AQUILA ma iśc „z góry”. Prosimy o informację, czy w Urzędzie Miasta panuje system, gdzie o inwestycjach miejskich mówi się dobrze albo wcale, a zamiast naprawy nieprawidłowości, to ujawniających te nieprawidłowości przywraca się „do porządku” ręcznie sterując podziałem miejskich dotacji ? Wydaje nam się, że w Polsce obowiązuje wolność słowa dot. własnych opinii i poglądów, co potwierdza Art. 54 Konstytucji RP.

Grafika pochodzi z portalu Arslege.pl (Źródło: https://www.arslege.pl/zasada-wolnosci-pogladow/k15/a5285/ )

Wydaje nam się również, że informacje o źle zadbanym obiekcie nawet nie są poglądami, natomiast są bezsprzecznymi FAKTAMI, bowiem ani jedno słowo w artykułach znajdujących się na stronie klubu fcaquila.pl oznakowanymi ?#NIE NA TAKI OBIEKT GŁOSOWALIŚMY? nie stanowi kłamstwa lub nieprawdy. Jeżeli przedstawiciele Urzędu Miasta uważają, że obiekt jest w stanie idealnym, nie było afery paliwowej, afery nawozowej, afery z kosiarką (przypominam, że nowa kosiarka zakupiona z pieniędzy z Orlej stoi na Załomiu, w zamian na Kijewie stoi stara kosiarka z Załomia), afery fakturowej (po zapytaniu o faktury z dofinansowania obiektu przy Orlej otrzymałem faktury z obiektu na Bandurskiego ? do dnia dzisiejszego bez odpowiedzi ? faktury w załączniku) i zapewne wielu innych afer, to bardzo proszę o rzetelne informacje, a na stronie zostaną zamieszczone „prawdziwe” informacje: MOSRIR świetnie dba o obiekt przy Orlej, na obiekcie nie ma połamanych i popsutych piłkochwytów, nowa kosiarka pracuje w Kijewie (jest tylko trochę zużyta ale w końcu zakupiona przez MOSRIR) a trawa jest tak świetnie zadbana, że chyba w najbliższym czasie na obiekcie zostanie zorganizowany finał Ligi Mistrzów…

A tak na poważnie, to jeżeli Urząd Miasta chce uprawiać taką fikcję, to bez udziału FC AQUILA SZCZECIN niezależnie od kwoty, bądź pominięcia Stowarzyszenia w podziale miejskich dotacji. Nie tylko z tego względu, że nie jesteśmy politykami i nie będziemy poświadczać nieprawdy aby osiągnąć swoje własne, polityczne cele, ale jest to również nieetyczne. Jak zostałaby odebrana taka postawa przez mieszkańców osiedla i członków Stowarzyszenia ?

Grafika pochodzi z portalu Nasze Prawobrzeże na facebook (Źródło: https://www.facebook.com/search/top/?q=bro%C5%84czyk%20nasze%20prawobrze%C5%BCe&epa=SEARCH_BOX)

Wracając do meritum. Prezesi klubów sportowych, którzy są jednocześnie pracownikami MOSRiR, w ostatnim czasie niejednokrotnie zgłaszali mi, że boją się chodzić na skargę czy też pisać pisma, w sprawie nieprawidłowości działań kierownictwa MOSRiR lub niesprawiedliwego traktowania stowarzyszeń przy przyznawaniu funduszy miejskich, bowiem boją się stracić „za niepokorność” nie tylko swoje miejsce pracy, lecz duży procent dotacji dla stowarzyszenia, którym kierują i że taką „karę” ma ponieść FC AQUILA SZCZECIN. Proszę o informacje na ile są to prawdziwe informacje, bowiem mam poważne obawy, że bardzo duży wpływ na przyznawanie dotacji oraz funduszy miejskich przy rozpatrywaniu konkursów ma po prostu stronniczość i uznaniowość, o czym najlepiej może świadczyć rozpisanie „konkursu oferty BDO/WEA/2019/062” na „[?] integrację mieszkańców Osiedla Majowe? dla Pana Brończyka na kwotę bliską 30 tys. złotych TYLKO w roku 2019.

(Źródło: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11258.asp?soid=8E95B882092F4929BB032B54EBCE420F )

Jakimś dziwnym trafem tego typu konkursy rozpisywane są na jedno osiedle (w tym przypadku os. Majowe) w których fundusze miejskie otrzymuje zawsze Pan Brończyk. Czy wpływ na tego typu konkursy ma fakt, że jest przedstawicielem i członkiem Bezpartyjnych? W kwietniu napisaliśmy pismo do Urzędu Miasta, że również bardzo chętnie zorganizujemy integrację dla mieszkańców os. Kijewo za taką samą kwotę jaką otrzymało os. Majowe i do tej pory nie uzyskaliśmy odpowiedzi, co może świadczyć, że Urząd Miasta jest zainteresowany integrowaniem tylko os. Majowego za sprawą Pana Brończyka.

Od wielu lat Artur Brończyk jest członkiem KWW Bezpartyjni – czyżby dlatego otrzymywał specjalne granty i dotacje z Urzędu Miasta ?

Prosimy wyjaśnić nasze wszelkie wątpliwości

Klub Sportowy FC AQUILA SZCZECIN