Orla zamknięta do odwołania !

Zgodnie z rozporządzeniem MOSRiR z dnia 07 maja 2020 roku, obiekt przy ulicy Orlej został zamknięty do odwołania. Na razie nie wiadomo dlaczego tak się stało – na stronach MOSRiR próżno szukać jakichkolwiek informacji na ten temat. Gdy tylko uda nam się ustalić jakiekolwiek przyczyny zamknięcia obiektu podamy je do informacji. Tymczasem publikujemy zarządzenie MOSRiR.

Zarządzenie 16/2020 Zarządzenie dyrektora

link: http://bip.mosrir.szczecin.pl/chapter_113037.asp?soid=9991968CEB0D44759B7A1B8274DBB1C5

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
w Szczecinie

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

NR: 16/2020

Z DNIA

7 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z otwartych obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie w okresie od dnia 4 maja 2020r. do odwołania.

Nadzór: Dyrektor MOSRiR

Realizacja: Zastępca Dyrektora, Kierownicy obiektów

OTRZYMUJĄ:

wg. rozdzielnika

Na podstawie §8 ust.1 pkt 2 lit. b) i ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020r., poz. 792), zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W okresie od dnia 4 maja 2020r. udostępniam nw. obiekty sportowe o charakterze otwartym:

 1. Zespół Obiektów Sportowych Tor Kolarski, al. Wojska Polskiego 246 ? udostępnieniu podlega jedynie tor kolarski,

 2. Boisko sportowe, ul. Witkiewicza 72,

 3. Kompleks Sportowo ? Rekreacyjny, ul. Nehringa 69 (bez zadaszonego boiska ze sztuczną murawą),

 4. Miejski Obiekt Sportowy ? ul. Bandurskiego 35,

 5. Obiekt Sportowy Bukowe ? ul. Pomarańczowa 31,

 6. Obiekt Sportowy Jezierzyce ? ul. Topolowa 2,

 7. Zespół Boisk Sportowych, ul. Paproci 13,

 8. Obiekt Sportowy Skolwin ? ul. Stołczyńska 104,

 9. Obiekt Sportowy – Wielgowo ul. Wesoła 1 BA,

 10. Obiekt Sportowy Załom ? os. Kasztanowe 100,

 11. Stadion Młodzieżowy ? ul. Tenisowa (bez części dzierżawionej).

2. Obiekty, o których mowa w ust. 1 udostępnia się na następujących zasadach:

 1. Udostępnienie obiektu następuje po popisaniu umowy z MOSRiR,

 2. Za korzystanie z obiektów pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem korzystania z gminnych obiektów sportowych będących w zarządzie MOSRiR w Szczecinie,

 3. Na każdym obiekcie/boisku może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener,

 4. Obowiązkowa weryfikacja liczby osób korzystających z obiektu/boiska przez pracownika MOSRiR,

 5. Pracownik MOSRiR zobowiązany jest do przestrzegania 15-minutowych odstępów pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających z obiektu/boiska lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających,

 6. Wyłącza się osobom korzystającym z obiektów możliwość korzystania z szatni (poza toaletą),

 7. Osoby korzystające z obiektu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt,

 8. Zaleca się zachowanie możliwie najczęściej dystansu społecznego między osobami przebywającymi na obiekcie, nie mniejszej niż 2m od siebie.

§ 2.

 1. Obiekt Miejskie Centrum Sportowo ? Rekreacyjne przy ul. Modrej udostępnia się jedynie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność sportową (bez części rekreacyjnej tj. placu zabaw dla dzieci oraz stołów tenisowych) na następujących zasadach:

 2. Udostępnienie obiektu następuje po popisaniu umowy z MOSRiR,

 3. Na każdym obiekcie/boisku może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener,

 4. Obowiązkowa weryfikacja liczby osób korzystających z obiektu przez pracownika MOSRiR,

 5. Pracownik MOSRiR zobowiązany jest do przestrzegania 15-minutowych odstępów pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających z obiektu lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających,

6) Osoby korzystające z obiektu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt,

7) Zaleca się zachowanie możliwie najczęściej dystansu społecznego między osobami przebywającymi na obiekcie, nie mniejszej niż 2m od siebie.

§ 3.

Obiekty sportowo ? rekreacyjne przy ul. Potulickiej, ul. Krakowskiej oraz przy ul. Orlej w Szczecinie, pozostają zamknięte do odwołania.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega upublicznieniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń lub innym widocznym miejscu.