Popsute łapacze na Orlej !

Od ostatniego meczu na Orlej przy całych łapaczach do dnia naprawy łapaczy minęło:

22.10.2018r. o godzinie 12:00, nasz klub po raz ostatni rozegrał mecz na Orlej przy całych, nie uszkodzonych łapaczach. Naszym przeciwnikiem był klub Zootechnik Kołbacz, z którym wygraliśmy 2:0 po bramkach Łubiana i Didenki.

Od tej pory na obiekcie doszło do uszkodzenia tzw. piłkochwytów a  Gmina Miasto Szczecin nie tylko pozwoliła na upolitycznienie tego obiektu ale również swoimi działaniami doprowadza ten obiekt do ruiny nie naprawiając go!

# NIE NA TAKI OBIEKT GŁOSOWALIŚMY !!

14 sierpnia 2020 roku piłkochwyty zostały już naprawione !

Load More ...