Popsute oświetlenie na Orlej ? Kolejna interpelacja

W dniu 01 grudnia 2020 roku, radny Rady Miasta Szczecin – Krzysztof Romianowski – wystosował kolejną interpelację (o ile dobrze liczymy, w ostatnim czasie jest to już 6 interpelacja, która dotyczy boiska przy Orlej). Tym razem chodzi o popsute lampy parkingowe. Radny Romianowski pisze:

Szanowny Panie Prezydencie ,
Proszę o informację kiedy MOSRIR planuje włączyć oświetlenie przy parkingu należącym do obiektu sportowego przy ul. Orlej ? Brak oświetlenia utrudnia korzystanie z parkingu i zwiększa zagrożenie wypadkami.

Odpowiedzi w dniu 11 grudnia, udzielił Krzysztof Soska – z Wydziału Sportu, znajdującego się w Urzędzie Miasta – który potwierdza, że lampy są uszkodzone i do 12 grudnia bieżącego roku powinny zostać wymienione.

Źródło: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11201.asp?soid=C63FE23FEDC646D689026A0E7DFF6B05&chapterdest=11152&fbclid=IwAR1QSkfdmw8JkyyPJx9AGc0Fp5h0_Nc9Rnnc0eJvDKrH2_psQ_gXDmr7zII