Radio Szczecin: Radna poparła opłaty za dostęp do boiska, a teraz jest zbulwersowana

Wczorajszego dnia na portalu Radio Szczecin.pl ukazał się artykuł zatytułowany: „Radna poparła opłaty za dostęp do boiska, a teraz jest zbulwersowana”. Chodzi oczywiście o interpelacje radnej oraz jej wypowiedź w czasie sesji Rady Miasta, jakoby mieszkańcy szczecina mieli utrudniony dostęp do boiska przy ulicy Orlej, ponieważ stowarzyszenia działające na osiedlu Kijewo muszą wnosić opłaty za korzystanie z boiska.

Po całym zamieszaniu stworzonym przez radną Edytę Łongiewską-Wijas, dziennikarz Radio Szczecin skontaktował się z prezesem AQUILI – Janem Tomczykiem, który szybko streścił całą sytuację oraz zamieszanie z opłatami, za którymi…. optowała zbulwersowana radna jeszcze w listopadzie 2019 roku. Poniżej przedstawiamy głosowanie radnych obecnych na sesji Rady Miasta w sprawie uchwały numer 392-19, 26.11.2019 R (w sprawie opłat za boiska oraz obiekty sportowe MOSRiR). Obiekt sportowy przy ulicy Orlej jest w zarządzie MOSRiR, a więc głosowanie za uchwałą było równoznaczne z opłatami za korzystanie z boiska dla wszystkich stowarzyszeń.

Fragment artykułu z Radia Szczecin zamieszczamy poniżej. Całość dostępna jest pod adresem: https://radioszczecin.pl/1,413602,radna-poparla-oplaty-za-dostep-do-boiska-a-teraz?fbclid=IwAR2t4w7dZ7_DL-AwWkj_TDFpLBjCIo8rVYHfVN7W95pn_GGY6j7x8OjtSRc