Raport zdrowotny po rundzie jesiennej sezonu 2020/2021 !

W rundzie jesiennej sezonu 2020/2021 aż 23 zawodników odniosło mniejsze lub większe urazy. W sumie zawodnicy odnieśli aż 37 różnych kontuzji kontaktowych oraz bezkontaktowych, co doskonale przedstawia poniższa tabela.

  Ilość Czas przerwy (dni)
kontuzja kontaktowa 12 945
kontuzja bezkontaktowa 25 2875

Spośród 37 wszystkich kontuzji aż 25 (67,5%) to kontuzje bezkontaktowe, natomiast kontuzji kontaktowych było 12 (32,5%).

W wyniku urazów kontaktowych, nasi zawodnicy byli wykluczeni z udziału w treningach oraz meczach przez łączną sumę 945 dni.

W wyniku urazów bezkontaktowych, nasi zawodnicy byli/będą wykluczeni z udziału w treningach oraz meczach przez łączną sumę 2875 dni.

Spośród 12 kontuzji kontaktowych, wszystkie (100%) były odniesione w czasie spotkań mistrzowskich lub kontrolnych.

Spośród 25 kontuzji bezkontaktowych, zaledwie tylko 4 urazy (12%) były odniesione na treningu lub w innym miejscu. Spośród tych 3 urazów tylko 2 były odniesione na treningu, a aż 2 w czasie gry na orliku z przyjaciółmi. Zdecydowana większość urazów bezkontaktowych – aż 22 – były odniesione w czasie spotkań mistrzowskich lub kontrolnych.

Jak widać z powyższych danych, spośród 37 wszystkich kontuzji, aż 31 (89%) było odniesionych w czasie udziału zawodników w meczach mistrzowskich lub kontrolnych.

Poniżej prezentujemy pełną listę zawodników, wraz z odniesioną kontuzją oraz czasem rekonwalescencji. Na czerwono zaznaczone kontuzje kontaktowe, a kolorem granatowym wszystkie kontuzje bezkontaktowe.

Najbardziej bolesne z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu kontuzje bezkontaktowe, jakich doznali nasi zawodnicy to:

  • Zerwane więzadła krzyżowe w kolanie (aż 4 takie kontuzje)
  • Zerwane więzadło rzepki w kolanie (1 uraz)
  • Pęknięta kość śródstopia (1 uraz)
  • Urazy mięśniowe przedniej i tylnej grupy uda (aż 9 takich urazów)

Średni czas leczenia kontuzji.

W wyniku odniesionych wszystkich kontuzji, średni czas powrotu do sprawności fizycznej wśród zawodników wynosił 166* dni.

W wyniku odniesionych kontuzji, nasi zawodnicy pauzowali w sumie przez 3820* dni.

*Do dnia dzisiejszego 3 zawodników czeka na zabieg chirurgiczny.

Powyższy raport jest już czwartym w historii naszego klubu. W porównaniu z raportem z rundy wiosennej. Jest to również raport z największą liczbą urazów. Na pewno wpływ na ten stan faktyczny złożyło się:

  • Złe przygotowanie fizyczne zawodników. Już teraz można napisać, że część po prostu nie wykonywała planów z indywidualnych rozpisek podczas pandemii COVID-19, gdy boiska sportowe były zamknięte, a znaczna większość naszych graczy swój czas spędzała w zaciszu domowym. Wskazuje na to znaczny wzrost kontuzji bezkontaktowych w porównaniu do raportu z sezonu 2019/2020 oraz 2018/2019.
  • Arbitrzy w meczach lig amatorskich pozwalają na zbyt agresywną grę prze co liczba urazów kontaktowych pozostaje na wysokim poziomie.
  • Zawodnicy na poziomie amatorskim nie są odpowiedzialni za swoje zdrowie. Aż 2 zawodników doznało bolesnych kontuzji kolan na orlikowej grze ze swoimi znajomymi.
  • Utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów w czasie pandemii COVID-19

Będziemy stale monitorować zdrowie zawodników i sporządzać raporty, które podniosą poziom świadomości trenerów, zawodników oraz działaczy piłkarskich, dzięki czemu zadbamy o poprawę szeroko rozumianej tężyzny fizycznej wśród zawodników amatorów. Mamy nadzieję, że w rundzie wiosennej sezonu 2020/2021 nasi zawodnicy wezmą sobie do serca wykonywanie treningów z rozpisek indywidualnych, dzięki czemu będziemy mogli pochwalić się spadkiem urazowości w naszym zespole.