Zwiedzanie boiska przy Pomarańczowej

Czekając na odmrożenie amatorskiej piłki nożnej po raz kolejny dokonaliśmy przeglądu stanu nawierzchni i oświetlenia boiska. Przeglądu dokonaliśmy 06 lutego w godzinach wieczornych. Poszukiwanie zagubionych jesienią piłek zakończyło się remisem 3:3.